Защо Одит и риск мениджмънт?

В днешно време бизнес лидерите са изправени пред предизвикателството да вземат решения и да предвиждат дългосрочните бъдещи последствия от тях. Да се предвиди бъдещето и рисковете за бизнеса, не винаги е лесно. Липсата на непрекъснат контрол и оценка на рисковете води до негативни последствия с огромни мащаби, които са в основата на нестабилността на обществото и икономиката, и несигурността на търговските операции. За да подготвят подходящите специалисти, така нужни във…