За програмата

cropped-shutterstock216556051-crop-600x338.jpgЕкспертна програма разработена за специфичните нужди на икономическата среда

  • Съчетание на теория и практика. Магистърската програма „ Одит и риск мениджмънт “ се предлагана за първи път в български университет. Отличава се с балансирано съчетание на теория и практика. Участието на доказаните специалисти на ВУЗФ и Бюро Веритас е предимство, което позволява на студентите да се запознаят с национален и международен опит в областта на риска.
  • Различното знание и практически опит за одита. Магистърската програма „ Одит и риск мениджмънт“ предоставя на участниците възможност да придобият нови знания и опит за финансовия одит, за вътрешния одит и одита на системите. Специално място в програмата заемат одита на човешките ресурси,  социалния одит, анализ на проекти и информационни технологии.
  • Специализирани знания за риск мениджмънта. На участниците в програмата се предоставят специфични знания за управление на финансовия риск, за управление на риска в застрахователния сектор, в банковия сектор, в маркетинга, както и за риска при управлението на проекти. Преподавателите по риск мениджмънт предават своя практически опит, знания и умения за управление на риска в различни системи.
  • Практическите упражнения. Магистърската програма „ Одит и риск мениджмънт“ е изградена на база кратка теория и множество практически казуси и ролеви игри. Тази организация предоставя възможност на участниците да придобият повече увереност при разрешаване на проблеми и при вземане на решения в областта на одита и риск мениджмънта.
  • Възможностите за професионална реализация. Студентите ще имат възможност за професионална реализация в: банковия, застрахователния сектор, публичния сектор, различни европейски структури, консултантския бизнес, одиторските фирми и други изискващи конкурентни знания в областта на одита и риск мениджмънта.

Even if you have a assignment help for essaynara.com monitoring app installed, it may not cover viber.