Call Us: +359 2 40 15 807

За програмата

Експертна програма разработена за специфичните нужди на икономическата среда Съчетание на теория и практика. Магистърската програма „ Одит и риск мениджмънт “ се предлагана за първи път в български университет. Отличава се с балансирано съчетание на теория и практика. Участието […]

Read More

Учебен план

Първи семестър Рискова среда във външния финансов одит Съвременен вътрешен одит Одит на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса Избираеми: Одит на проекти Социален одит Одит на човешките ресурси   Втори семестър   Глобална политика по риска (Международни модели […]

Read More

Лектори

  Инж. Андрей Йорданов, I&F Manager в Бюро Веритас България, е водещ одитор по стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001. Той е един от първите лектори в България, одобрен да провежда IRCA (International Register of the Certified […]

Read More

Прием

Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех не по- нисък от „добър“ от дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър”  или „магистър”. Успехът се изчислява като […]

Read More

За програмата

cropped-shutterstock216556051-crop-600x338.jpgЕкспертна програма разработена за специфичните нужди на икономическата среда

  • Съчетание на теория и практика. Магистърската програма „ Одит и риск мениджмънт “ се предлагана за първи път в български университет. Отличава се с балансирано съчетание на теория и практика. Участието на доказаните специалисти на ВУЗФ и Бюро Веритас е предимство, което позволява на студентите да се запознаят с национален и международен опит в областта на риска.
  • Различното знание и практически опит за одита. Магистърската програма „ Одит и риск мениджмънт“ предоставя на участниците възможност да придобият нови знания и опит за финансовия одит, за вътрешния одит и одита на системите. Специално място в програмата заемат одита на човешките ресурси,  социалния одит, анализ на проекти и информационни технологии.
  • Специализирани знания за риск мениджмънта. На участниците в програмата се предоставят специфични знания за управление на финансовия риск, за управление на риска в застрахователния сектор, в банковия сектор, в маркетинга, както и за риска при управлението на проекти. Преподавателите по риск мениджмънт предават своя практически опит, знания и умения за управление на риска в различни системи.
  • Практическите упражнения. Магистърската програма „ Одит и риск мениджмънт“ е изградена на база кратка теория и множество практически казуси и ролеви игри. Тази организация предоставя възможност на участниците да придобият повече увереност при разрешаване на проблеми и при вземане на решения в областта на одита и риск мениджмънта.
  • Възможностите за професионална реализация. Студентите ще имат възможност за професионална реализация в: банковия, застрахователния сектор, публичния сектор, различни европейски структури, консултантския бизнес, одиторските фирми и други изискващи конкурентни знания в областта на одита и риск мениджмънта.