Такси

Продължителността на обучителния период се определя в зависимост от квалификацията на студента от предходната образователна степен:
  • два семестъра – за завършилите икономическа специалност в бакалавърска  или магистърска степен;
  • три семестъра – за завършилите неикономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен;
  • четири семестъра – за завършилите икономическа специалност в степента „специалист” или „професионален бакалавър”.

Семестриални такси за обучение

Таксата за обучение е в размер на 1 000 евро на семестър за специалистите, чието обучение e с продължителност два семестъра.

Подготвителните един или два семестъра са на редовната семестриална такса във ВУЗФ от 700 евро.

Подготвителните семестри се провеждат онлайн в рамките на онлайн обучителната среда на ВУЗФ.

Финансови облекчения и кредити

  • При разсрочено плащане на семестриалната такса тя се покрива в рамките на текущия семестър
  • Кандидатите могат да кандидатстват за стипендии
  • Студентите имат възможността да кандидатстват за студентски кредит, на който ВУЗФ да бъде гарант

Такса за кандидатстване

  • Кандидатстудентски документи – 54 лв. (при закупуване от книжарницата на ВУЗФ)

 
And btw, what thesis writing service grade level / subject do you teach.